Hjemmetjenesten startet denne uken arbeidet med å installere digitale trygghetsalarmer i Midtre Gauldal. Det er rundt 70 personer som har trygghetsalarmer i dag og det er forventet at flere vil…