Joar Hugås og samboer Lisa Amalie Haukdal har bygd nytt hus på gården Hugås i Singsås. Med et fjøs som også er flyttet og renovert over flere år ligger det…