Støren kunstgresshall

Slik er den nye innendørs fotballhallen på tenkt å bli. Målene på hallen er 45×25 meter