Om Gauldalsposten

Gauldalsposten så dagens lys 19.desember 2007 og er et resultat av kjærlighet for Midtre Gauldal kommune. Navnet er kjent for mange da det også tidligere eksisterte en avis med samme navn frem til 1986. Vi er en uavhengig avis som dekker nyheter, sport, kultur og arrangementer i kommunen. Vår superlokale avis har to faste medarbeidere og noen freelancejournalister som bidrar med stoff slik at vi kan lage en god papiravis.

Avisen har tydeligvis falt i smak hos våre lesere og vi har hatt opplagsøkning i nesten alle årene vi har holdt på. Opplagstallet for 2016 endte på 1631 eksemplarer for hver utgivelse. Utgivelsesdag er onsdager og avisen kommer med 48 utgivelser i året.

Avisen har tydeligvis også falt i smak hos våre lesere. Etter å ha hatt en jevn opplagsøkning de første driftsårene har dette nå flatet ut. Gauldalsposten har de tre siste årene ligget rundt 1500 i opplag i snitt. Utgivelsesdag er onsdager og avisen kommer med 48 utgivelser i året.