Koronatiltak: -Midtre Gauldal er sterk på frivillighet

Vil hjelpe de som rammes av korona

-Midtre Gauldal er sterk på frivillighet

Midtre Gauldal kommune har i dag inngått en avtale med Midtre Gauldal frivilligsentral om å koordinere et opplegg for hvem som trenger hjelp og hvem som kan hjelpe i kommunen.

Som følge av korona-situasjonen, vil det komme flere innbyggere i karantene og de som er smittet havner i isolasjon. Dette kan føre til at de ikke klarer eller kan gjøre enkle dagligdagse aktiviteter som å handle på butikken.

-Vi har god erfaring og kompetanse på akkurat dette, og er glade for å hjelpe, sier daglig leder i frivilligsentralen Trude Heggdal.

Utfordrer lag og foreninger til korona-dugnad
-Konkret nå vil vi ta kontakt med så mange lag og foreninger som mulig, eller de kan kontakte oss. Vi ønsker å få mobilisert så mange som mulig av lag og foreninger vi har i Midtre Gauldal, og be de bidra i denne viktige samfunnsdugnaden. Vi vet at flere initiativ i bygdene er tatt allerede, så her må vi spille på de gode kreftene som er i sving. Både de som trenger hjelp og gode hjelpere kan registrere seg på vår hjemmeside, så skal vi formidle kontakt.

-Midtre Gauldal kommune er sterk på frivillighet, og jeg er sikker på at vi på denne måten skal sørge for at de mest sårbare i hele kommunen blir sett og hjulpet, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord. Frivilligsentralen skal ikke ta over aktiviteter som lag og foreninger gjør, men bidra til å koordinere slik at vi framstår samordnet, dekker hele kommunen og får mest igjen for ressursene som settes inn. Når vi vet at næringsforeninga også er opptatt av å bidra til dugnaden, har vi sterke ressurser som spiller sammen på tvers av kommune, frivillighet og næringslivet.

Kommunen tar selv ansvar for å få registrert innbyggere som har helsefaglig kompetanse https://www.mgk.no/aktuelt/har-du-helsefaglig-kompetanse

Frivilligsentralen vil be folk henvende seg på både på hjemmesiden https://mg.frivilligsentral.no/ , facebook og via telefon 72 40 36 36/412 11 427.

Frivilligsentralen og kommunen vil løpende å avklare bistand kommunen trenger til å avlaste kommunale tjenester, og hva kommunen håndterer selv.