Starter nytt prosjekt i 2020

I Gauldalsposten denne uka kan blant annet lese om følgende saker: På nyåret starter et helt nytt prosjekt opp i Midtre Gauldal når «inkluderende barnehage- og skolemiljø» settes ut i livet. Ressursgruppa i det nye prosjektet består av Cecilie Laugsand Olsson, Linda Svanholm og Anne Kjelstad Hage. Folketallet i Midtre Gauldal går ned. Kommunen har mistet 33 personer siden siste måling 1.juli. Midtre Gauldal Folkebibliotek gir ut gratis pekebok til alle 1-åringene i kommunen. – Det er aldri for tidlig å starte med bøker, sier biblioteksjef Ellen Næss Jensen. Adventstiden er over oss og vi går inn i en førjulstid med mange tradisjoner. Denne uken presenterer vi bilder fra julegrantenningene rundt om i kommunen.