Posten legger om

Fra 7.juli endrer Posten rutinene og skal levere post annenhver virkedag. Det er stadig mindre post i omløp selv om det er en oppgang i pakker. Ingen av de ansatte på Støren blir oppsagt som følge av omgjøringen. Stadig flere ser på kommune-tv fra kommunestyresalen på rådhuset. Ordningen som ble opprettet i 2016 hadde seerrekord da det ble arrangert folkemøte i forbindelse med den nye helse og omsorgsplanen i mai. Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord foreslår å øke eiendomsskatten i revidert budsjett for å få balanse i økonomien. Dette og mye mer kan du lese i Gauldalsposten denne uka.