Pizza i gave

Den nye driveren av Singsås kro og pub, Sercan Nelik, spanderte pizza på beboerne på Singsås Bo- og dagsenter. – Vi skal vise respekt for dem som har bygd opp samfunnet, derfor ville jeg gi dem pizzaen som en takk, sier han.

– Telenor bør bidra til bedre mobildekning i Midtre Gauldal, mener ordfører Moen som åpner for å vurdere andre leverandører til kommunen om ikke Telenor bidrar mer.

Høringsfristen for ny E6 gjennom Støren går ut denne uken, og flere har levert høringsuttalelser. En av dem er Torstein Rognes i Gaula fiskeforvaltning som frykter at fiskeproduserende arealer går tapt i Gaula og Sokna om Nye veier får gjennomslag for sine planer. Kommunedirektøren ønsker at alle som har noe å si i denne saken uttaler seg nå før fristen går ut.

Denne uken kan du også lese om Omar Gunnes som tildeles Ildsjelprisen i Midtre Gauldal, flere sykmeldinger under pandemien, nestleder i Arbeiderpartiets besøk i Midtre Gauldal og mye mer