Nye trygghetsalarmer

Hjemmetjenesten startet denne uken arbeidet med å installere digitale trygghetsalarmer i Midtre Gauldal. Det er rundt 70 personer som har trygghetsalarmer i dag og det er forventet at flere vil søke om dette.

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord la frem budsjett og handlingsprogram for de neste fire årene i kommunestyret, og oppfordrer samtidig folkevalgte og innbyggere til å studere forslaget og stille spørsmål. Budsjett og handlingsprogram skal vedtas i kommunestyret 10.desember. Denne uken kan du også lese om skjerpende koronatiltak på rådhuset, lokal handelsvekst, høstklang i samfunnshuset og mye mer.

Om du ikke har mottatt avis så oppfordrer vi til å bruke nettløsningen vår for å rapportere om feil, slik at vi får gjort nødvendige tiltak for å korrigere. Om du også har fått ny veiadresse, så gi oss beskjed om den nye adressen på post@gposten.no