Midtre Gauldal er med i kampen om batterifabrikk

Midtre Gauldal kommune har sendt inn søknad om å bli vertskap for en ny, norsk batterifabrikk. Næringsområdet Støren Sør er tenkt som lokasjon og ordfører Sivert Moen er optimistisk. – Vi har fortrinn på flere områder, sier han til Gauldalsposten.

Den siste avisen januar byr også på disse sakene:

De ansatte på Kiwi fikk en økonomisk påskjønnelse for innsatsen de har lagt ned under pandemien.

Anleggsarbeidet i Hovstadsvingen på FV 30 er midlertidig stanset som følge av en klage fra en grunneier i området.

Per Bjørn Foros deler minner fra barne- og ungdomsårene i Singsås i serien Tilbakeblikk