Kultursjefen takket for seg

Arnfinn Solem fikk både roser og rosende ord da et samlet kommunestyre med ordfører Sivert Moen i spissen takket ham for den jobben han har gjort. Solem har vært enhetsleder i Midtre Gauldal kommune siden 2007 og blir pensjonist 1.juli. Denne uken presenterer Gauldalsposten også et tilbakeblikk på en del av høydepunktene kultursjefen har vært med på siden 2008. Ellers kan du denne uken lese om innvielsen av Soknedalstunnelen, Trøndersk matfestival 2020, kommuneøkonomien og planen for å få balanse i regnskapene og mye mer