Koronaviruset rammer utbygging

I Gauldalsposten denne uken kan du lese at koronaviruset rammet utbyggingen av mobilnettet på Høgkjetillen. Leveranser fra Kina for å få montert antenner som skal gi bedre mobildekning er stoppet på grunn av viruset, og dette gir forsinkelser i utbyggingen. Kommunestyret i Midtre Gauldal ønsker at alle skal kunne kjøre snøskuter til hytta selv om avstanden fra brøyta vei er mindre enn 2,5 kilometer. De stiller seg dermed bak USS (Utmarkskommunenes sammenslutning) forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark. Torsdag 27.februar var siste dag for utstedelse av pass ved lensmannskontoret på Støren. Fra nå av må folk i Gauldalen bestille time, og dra til Heimdal, Oppdal eller Tynset for å få utført denne tjenesten. Denne uken kan du også lese om rekordpris ved hussalg i Soknedal, elever på Singsås som lærer om jakt og natur i Mat og Helse-faget og mye mer