Is, brus og god stemning

Øystein og Ingmund Digre delte ut is til de som møtte opp langs ruta med flagg da bygdas brannbil kjørte rundt 17.mai. Totalt delte de ut hele 534 kroneis på nasjonaldagen. Denne uken har Gauldalsposten god dekning av årets 17.maifeiring fra Soknedal, Støren og Singsås. I Støren kirke var det på grunn av omstendighetene mulig å gjennomføre barnedåp på Norges nasjonaldag. Lene Skårvold og John Åge Rogneslien døpte sønnen Joar med den nærmeste familien tilstede. Midtre Gauldal kommune må gjøre innsparinger som følge av stort overforbruk. Kommuneledelsen maner til samarbeid og samhold når tiltak settes i gang. Denne uken kan du også lese om den nye rektoren ved Singsås skole, Nye Veier som ønsker en omregulering i Soknedal og mye annet.

Abonnement på Gauldalsposten kan bestilles via våre nettsider. Her finner du også en oversikt over hvor avisen kan kjøpes i løssalg