Fant skatt på vei til Støren Sør

Arkeologer fra NTNU har de siste fem ukene drevet med utgravinger i forbindelse med veien til Støren Sør. Nå avsluttes arbeidet, en ny «kulturskatt» fra den yngre jernalder er funnet og registrert.

Denne uken kan du også lese om en oppsving i handelen på Gaula Natursenter i sommer til tross for, eller på grunn av, at de fleste turistene i år har vært nordmenn. I Soknedal merker de omleggingen av E6. Noen har positiv effekt av omleggingen, andre en liten nedgang og enkelte må legge ned virksomheten som direkte følge av at trafikken gjennom sentrum er betydelig redusert.

Det er stort engasjement rundt E6-planene på Støren. Kommunaldirektør Tenfjord vil lytte til lokalsamfunnet og de innspillene som kommer. Høringsfristen er satt til 18.september

Dette og mye mer kan du lese om i Gauldalsposten denne uken