Det nye formannskapet

Det nye formannskapet har gjennomført sitt første møte. Formannskapet er nå redusert til sju personer og to personer fra administrasjonen. Innsamlingsaksjonen til Care ble gjennomført sist søndag. Totalt ble det samlet inn 285 000 fra Midtre Gauldal. Halloween står for døra og mange unger gleder seg til arrangementet i Støren kulturhus. Dette arrangementet har blitt et av de største gjennom året med 500 – 600 besøkende. Denne uken kan du også lese om nyetableringene i Midtre Gauldal første halvår i år, fjøsbrannen i Busetmarka og mye mer.