Bygger vei for sjøørreten

Trøndelag fylkeskommune og Miljødirektoratet bruker 500 000 for å få sjøørreten til å krysse Fylkesvei 30 mellom Støren og Rognes. Tre lokalproduserte kummer utgjør Gaula-vassdragets første fisketrapp. Målet er å få gyting i Hansbakkbekken igjen. Det har det ikke vært på flere tiår.

Også i år har det vært julegrantenninger i Midtre Gauldal i tråd med gamle tradisjoner. Med små koronavennlige endringer ble julegrantenningen gjennomført både på Støren og ved aldershjemmet i Soknedal. Midtre Gauldal følger neppe Bø kommune og senker ikke formueskatten for å lokke til seg rikinger. Men en ting som er helt sikkert er at eiendomsskatten i Midtre Gauldal ikke heves til fire promille slik kommunedirektøren ønsket. Konsekvensene av dette er 2,4 millioner kroner mindre å rutte med og pleie- og omsorgsektoren kan bli utsatt for kutt. Dette og mye mer kan du lese om i Gauldalsposten denne uken.