Kraftig økning i antall smittede

Del på:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Midtre Gauldal kommune melder at antall smittede har økt kraftig de siste dagene. Siden 2.juni er det meldt om totalt 37 smittede i kommunen. 19 av disse er registrert siste døgn.

– Det er fortsatt Norsk kylling som er hardt ramma, og så god som alle smittede er knytta opp til dette. Smittesporing pågår for fullt, og vi vil komme tilbake senere i dag med situasjonen knyttet til nærkontakter.

Kriseledelsen i kommunen har hatt møter i løpet av dagen og vurderer  situasjonen slik:

  • Smittespredningen i all hovedsak skjer mellom arbeidere ved bedriften og deres respektive nærkontakter. Tiltakene som iverksettes må rettes inn her for å begrense sosial omgang.
  • Generelle innskjerpinger for befolkningen for øvrig anses ikke spesielt treffsikkert nå. Her gjelder alle nasjonale tiltak og anbefalinger.
  • Kommunelegen har satt kommunen på smitterisikonivå 3 ihht FHIs nivåer.

Kommunen har iverksatt følgende tiltak med umiddelbar virkning:

  1. Norsk kyllings virksomhet på Støren, stenges inntil videre. Det vil bli gitt unntak for produksjon som er nødvendig for å unngå unødvendig lidelse på dyr. Alle de som skal inn i virksomheten, blir hurtigtestet i et opplegg koordinert med virksomheten.
  2. Alle arbeidere i Norsk kylling (uavhengig av hvilken lokasjon de jobber på) som er bosatt i Midtre Gauldal, settes inntil videre smittekarantene og skal følge de krav som gjelder Covid 19-forskriften for personer satt i smittekarantene. Det vil bli utarbeidet nødvendig informasjonsmateriell på flere språk, for å sikre at smittekarantenekrav forstås og etterfølges.
  3. Kommunen og Norsk kylling vil gjennomføre et møte i dag med arbeidsgiver for innleide medarbeidere, for å klargjøre forventninger, roller og ansvar.

Tiltakene er varsla Norsk kylling i et møte i dag. Virksomheten har også en rekke egne tiltak som de gjennomfører. Det bli løpende dialog med Norsk kyllings ledelse videre.

I tillegg vil det bli et koordineringsmøte med Orkland kommune og Statsforvalteren i ettermiddag.

Andre nyheter

Oppdatering på smittesituasjon 17. juni kl. 13.00
Oppdatering på smittesituasjon 17. juni kl. 13.00
VIDEO: Til NM med hilsen fra fjellet
VIDEO: Til NM med hilsen fra fjellet
VIDEO: Kamp om kundene
VIDEO: Kamp om kundene
Glimt fra årets russerevy
Glimt fra årets russerevy
Bildeglimt fra 17.mai
Bildeglimt fra 17.mai
1 ny positiv koronatest
1 ny positiv koronatest
Lettelser i smitteverntiltak
Lettelser i smitteverntiltak
Ny positiv koronatest
Ny positiv koronatest

Siste utgaver

Mannfjellet klarert for tunnelbygging
7. juli 2021
Alternativet med å legge E6 i tunnel gjennom Mannfjellet synes å bli stadig mer opplagt. Norconsult har gitt Nye Veier beskjed om at bergprøve som er tatt er godkjent. Med tunnel gjennom Mannfjellet blir E6 2,3 kilometer kortere, noe som gir veldig god samfunnsnytte. Denne uken er Gauldalsposten ute med en ekstra fyldig utgave som...
– Som om Trondheim kommune investerer 6 milliarder
30. juni 2021
Veien opp  til nærings- og boligområdet Støren Sør skal stå ferdig om tre måneder. Så langt har en aktør kjøpt bedriftstomt og 15 har tegnet seg på interesselisten over å bygge bolighus. Ordfører Sivert Moen sammenligner prosjektet med at Trondheim kommune skulle investert 6 milliarder. Et annet veiprosjekt som berører Midtre Gauldal er fylkesvei 30...
Snorklipping for «grønt nivå»
23. juni 2021
Mandag kunne barnehagene i Midtre Gauldal gå tilbake til grønt nivå. I Soknes Barnehage ble dette feiret med snorklipping, popcorn og brus. – Dette har ungene gledet seg til, sier Odd Arne Haugen i Soknes barnehage. Vaksineringen i Midtre Gauldal vil pågå til langt utover høsten. Hver uke kommer det pluss minus 240 doser til...
Fylkets verste vei
16. juni 2021
– Jeg har ikke opplevd å finne en strekning med så mange bilder av skred og stein som på fylkesvei 30, sier Arnfinn Tangstad, fylkesdirektør for vei. Sist uke var det digitalt folkemøte om fylkesvei 30. Folkemøtet samlet flere hundre deltakere. Les hele saken i Gauldalsposten denne uka. Der kan du også lese om vaksineringen...