Lokalavisa for Midtre Gauldal

Kraftig økning i antall smittede

Del på:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Midtre Gauldal kommune melder at antall smittede har økt kraftig de siste dagene. Siden 2.juni er det meldt om totalt 37 smittede i kommunen. 19 av disse er registrert siste døgn.

– Det er fortsatt Norsk kylling som er hardt ramma, og så god som alle smittede er knytta opp til dette. Smittesporing pågår for fullt, og vi vil komme tilbake senere i dag med situasjonen knyttet til nærkontakter.

Kriseledelsen i kommunen har hatt møter i løpet av dagen og vurderer  situasjonen slik:

  • Smittespredningen i all hovedsak skjer mellom arbeidere ved bedriften og deres respektive nærkontakter. Tiltakene som iverksettes må rettes inn her for å begrense sosial omgang.
  • Generelle innskjerpinger for befolkningen for øvrig anses ikke spesielt treffsikkert nå. Her gjelder alle nasjonale tiltak og anbefalinger.
  • Kommunelegen har satt kommunen på smitterisikonivå 3 ihht FHIs nivåer.

Kommunen har iverksatt følgende tiltak med umiddelbar virkning:

  1. Norsk kyllings virksomhet på Støren, stenges inntil videre. Det vil bli gitt unntak for produksjon som er nødvendig for å unngå unødvendig lidelse på dyr. Alle de som skal inn i virksomheten, blir hurtigtestet i et opplegg koordinert med virksomheten.
  2. Alle arbeidere i Norsk kylling (uavhengig av hvilken lokasjon de jobber på) som er bosatt i Midtre Gauldal, settes inntil videre smittekarantene og skal følge de krav som gjelder Covid 19-forskriften for personer satt i smittekarantene. Det vil bli utarbeidet nødvendig informasjonsmateriell på flere språk, for å sikre at smittekarantenekrav forstås og etterfølges.
  3. Kommunen og Norsk kylling vil gjennomføre et møte i dag med arbeidsgiver for innleide medarbeidere, for å klargjøre forventninger, roller og ansvar.

Tiltakene er varsla Norsk kylling i et møte i dag. Virksomheten har også en rekke egne tiltak som de gjennomfører. Det bli løpende dialog med Norsk kyllings ledelse videre.

I tillegg vil det bli et koordineringsmøte med Orkland kommune og Statsforvalteren i ettermiddag.

Andre nyheter

Blåsegeriljaen presenterte seg i UKM
Blåsegeriljaen presenterte seg i UKM
Klubbmesterskapet i Budal
Klubbmesterskapet i Budal
Gauldalsposten går inn i Polaris Media
Gauldalsposten går inn i Polaris Media
Ny årbok fra Gauldal historielag
Ny årbok fra Gauldal historielag
Klart for tredje vaksinedose for dem over 65 år
Klart for tredje vaksinedose for dem over 65 år
Digitalt folkemøte om E6
Digitalt folkemøte om E6
Heimevernet – 75 år
Heimevernet – 75 år
Bildeglimt fra rulleskirennet Lekåsen Opp
Bildeglimt fra rulleskirennet Lekåsen Opp

Siste utgaver

– Trøndelags største kolorist
16. juni 2022
Slik blir kunstneren Anders Krigsvoll beskrevet av Toril Skipnes, leder ved maleravdelingen på Trøndelag Teater hvor Krigsvoll jobbet i over tretti år. Sist helg ble det holdt minneutstilling i Kotsøy samfunnshus der 146 av hans verker ble stilt ut. Sokna-damene inntok tabelltoppen i 4.divisjon etter at de hadde slått Melhus 4-2 på hjemmebane. Soknedal skole...
Utvider virksomheten
8. juni 2022
For tre år siden etablerte Winsnes Maskin & Transport betongleverandøren Gaula Entreprenør AS. Nå utvider den tradisjonsrike bedriften virksomheten igjen, og kjøper snekkerfirmaet Kotsøy Byggelag. Denne uken har vi følgende hovedsaker i Gauldalsposten: 127 bedrifter er etablert i Midtre Gauldal under pandemien. Vi gir deg komplett liste over alle bedriftene. 5.klasse ved Støren barneskole arrangerte...
Etterlengtet 17.maifeiring
18. mai 2022
Etter to års opphold kunne nasjonaldagen endelig feires på normalt vis igjen. Det var stor oppslutning om 17.maitog og arrangementer i alle bygder i går. I Gauldalsposten denne uken har vi selvsagt fokus på 17.mai-feiringen. I tillegg kan du lese mer om blant annet disse sakene: Thormod Adolfsen som blir pensjonist etter 45 år hos...
Ungdommens pris
11. mai 2022
Kulturprisen 2022 gikk til Budal ungdomslag. Søndag kveld ble de revyaktuelle ungdommene overrasket med kake, blomster og kulturpris mens de hadde øvelse til revyen «På hæl 12» som har premiere 17.mai. Denne uken kan du også lese om TINE-stafetten som samlet 750 skoleungdommer i Idrettsparken på Støren, årets konfirmasjoner, «Tre band i Budal», lokalprodusenter som...