Slåttadag i medvind

Slåttadagen i Blåola i Budalen samlet om lag 300 besøkende sist lørdag. Arrangementet som fremmer gamle landbrukstradisjoner og byr på sosialt samvær, har aldri hatt høyere publikumstall. Rekorddeltakelse hadde også fjellterrengløpet Hundåskarven rundt i Nekjådalen med 110 deltakere. Ekstremløpet, som ble arrangert på samme dag som Slåttadagen i Budalen, fikk både nye løyperekorder og spurtoppgjør mellom Andreas Fjorden Ree og Carl Petter Lyngen som senket bestetiden til Johannes Høsflot Klæbo fra 2017 med over ett minutt. Valgkampen er i gang og Midtre Gauldal Arbeiderparti fikk drahjelp av Trond Giske og Tore O. Sandvik. Rundt bordet i gapahuken ved idrettsparken ble mange lokale saker diskutert. Mer om dette og mye mer i Gauldalsposten denne uken.