20 sider valg

Gauldalsposten presenterer denne uken en fyldig utgave med mye valgstoff. Alle partilederne har blitt stilt 15 spørsmål som de har svart på. 122 stiller på listene til de forskjellige partiene, og vi presenterer alle sammen med navn og bilde. Les hvordan det går med økonomien til Midtre Gauldal, og Frivilligsentralen som står i fare for å bli nedlagt når regjeringen gjør store kutt i støtten. Les også om Ida Rise fra Hauka som jakter på kjærligheten på TV 2.

Godt valg!